Virtuálne sídlo Košice – Juh, ul. Južná trieda – easy