Objednávka virtuálne sídlo Južná trieda 4B, Košice-Juh